• Tại Đại học Lạc Hồng LHU, người học luôn là trung tâm của mọi sự phát triển, chính vì mục tiêu đó, trong công tác đào tạo và chăm sóc sinh viên, cố vấn học tập CVHT là người có ảnh hưởng trực tiếp đến sự thành công trong học tập và lựa chọn nghề nghiệp của người sinh viên. Nhiệm vụ của CVHT là tư
  • Sau 12 năm thiết lập mối quan hệ giữ Đại học Sư phạm Quảng Tây (ĐHSP Quảng Tây) và Đại học Lạc Hồng (LHU) và duy trì liên tục cho đến nay. Sau những lần ghé thăm lẫn nhau, năm 2020 hai trường đã ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực giáo dục, nghiên cứu khoa học và các lĩnh vực khác.
  • 137 đại biểu đại diện cho hơn 500 CB, GV, NV Trường Đại học Lạc Hồng đã góp mặt Tại Hội nghị Lao động Trường Đại học Lạc Hồng năm 20212022 vào sáng ngày 29/12/2012. Sự kiện lần đầu tiên được diễn ra bằng hình thức trực tuyến do ảnh hưởng bởi dịch bệnh.
  • NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐH LẠC HỒNG VỀ MÔN HỌC GDQPAN TRONG SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC Giáo dục quốc phòng và an ninh nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của sinh viên đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, do đó nhà trường luôn chú trọng, nâng cao chất lượng giảng dạy
  • Năm học 2020 – 2021, tập thể sư phạm Đại học Lạc Hồng nói riêng tiếp tục đối diện với muôn vàn khó khăn do dịch Covid19. Thế nhưng phong trào nghiên cứu khoa học tại Đại học Lạc Hồng vẫn luôn bùng cháy. Sự linh động, nhạy bén trong việc nắm bắt và cho ra đời những sản phẩm đáp ứng nhu cầu của cộng

© 2021 Đại học Lạc Hồng
  6,274,109       1/83