Tin tức & Sự kiện

Khoa TC-NH tổ chức sinh hoạt chuyên môn định kỳ

Với mục tiêu nâng cao kiến thức chuyên môn về lĩnh vực Tài chính-Ngân hàng, đồng thời nâng cao chất lượng giảng dạy của giảng viên trong Khoa, được sự phân công của Ban lãnh đạo Khoa, Tổ bộ môn Tài chính và Ngân hàng đã tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn trao đổi học thuật như sau:

Ngày 14/03/2014 tại phòng B403 với chuyên đề: “Vận dụng mô hình cấu trúc tuyến tính mạng (SEM) trong việc thực hiện các đề tài nghiên cứu” do Thầy Nguyễn Cao Quang Nhật thực hiện. Nội dung chính của buổi sinh hoạt chuyên môn là trình bày các lý thuyết về mô hình cấu trúc tuyến tính mạng (SEM), ứng dụng mô hình SEM trong việc thực hiện các công trình nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên Khoa Tài chính – Ngân hàng.

Ngày 21/03/2014 tại phòng B203 với chuyên đề:“Lý thuyết tài chính hành vi-Ứng dụng trên thị trường chứng khoán Việt Nam” do Thầy Đoàn Việt Hùng thực hiện. Nội dung chính của buổi sinh hoạt chuyên môn là xem xét các vấn đề liên quan đến các phương pháp phân tích trong việc đầu tư chứng khoán, các lý thuyết tài chính cơ bản, thị trường hiệu quả, các tranh luận về lý thuyết, các nghiên cứu về tâm lý học hành vi và một vài ứng dụng cho thị trường chứng khoán Việt Nam.

Ngày 04/04/2014 tại phòng B203 với chuyên đề "Phân tích hai quan điểm trong lập báo cáo ngân lưu khi tiến hành thẩm định dự án đầu tư" do Cô Lê Thùy Trang thực hiện. Nội dung chính của buổi sinh hoạt chuyên môn là giới thiệu hai quan điểm trong lập báo cáo ngân lưu khi tiến hành thẩm định dự án: quan điểm Tổng Đầu tư và quan điểm Chủ đầu tư. Trên cơ sở ứng dụng lý thuyết về phân tích ngân lưu dự án, sau đó tiến hành phân tích và chỉ rõ sự khác biệt giữa hai quan điểm, qua đó chứng minh được sự cần thiết của việc phân tích ngân lưu trong quá trình thẩm định dự án đầu tư.

Tại buổi sinh hoạt chuyên môn, các Thầy Cô đã cùng nhau chia sẻ, thảo luận và rút ra nhiều bài học hữu ích cho bản thân nhằm phục vụ hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học về sau.

Sau đây là hình ảnh của buổi sinh hoạt chuyên môn:

Khoa Tài chính - Ngân hàng

TC-NH, sinh hoạt chuyên môn