Tin tức & Sự kiện

Khoa Tài chính - Ngân hàng tổ chức thẩm định giáo trình_Đợt 2.

     Khoa Tài chính – Ngân hàng thực hiện theo Quyết định số 1153/QĐ-ĐHLH ngày 07 tháng 12 năm 2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Lạc Hồng ban hành về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình Đại học, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, chất lượng giảng dạy của Nhà trường, tạo điều kiện cho sinh viên có một nguồn tài liệu tham khảo phong phú trong suốt quá trình học tập tại trường. Theo đó, Ban lãnh đạo Khoa Tài chính – Ngân hàng đã triển khai cho các giảng viên thực hiện biên soạn giáo trình các môn học theo chương trình đào tạo.

      Sáng ngày 06/05/2014, tại phòng B305, Khoa TC-NH đã tổ chức thẩm định 4 giáo trình môn học theo QĐ số 453, 451, 450, 454 /QĐ-ĐHLH, cụ thể như sau:

       Buổi đánh giá đã diễn ra thành công, các thành viên Hội đồng thẩm định đã nhiệt tình đóng góp ý kiến về nội dung, bố cục giáo trình đảm bảo tính khoa học và logic, cân đối giữa lý luận và thực hành, phù hợp với thực tiễn và cập nhật những kiến thức mới nhất của khoa học và công nghệ. Ngoài ra, các nhóm tác giả còn được nhà khoa học trong lĩnh vực góp ý cách trích dẫn nguồn tài liệu tham khảo sao cho không vi phạm bản quyền tác giả và mang đặc trưng riêng của giáo trình theo yêu cầu trường Đại học Lạc Hồng. Sau khi nhận được những ý kiến, nhóm tác giả tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện về mặt nội dung và hình thức trình bày theo quy định của Trường.

Khoa Tài chính - Ngân hàng

Tài chính - Ngân hàng, thẩm định, giáo trình