Tin tức & Sự kiện

Khoa Tài chính- Ngân hàng tổ chức đánh giá Báo cáo tốt nghiệp cho sinh viên K2010

 Báo cáo tốt nghiệp sinh viên là một trong các hoạt động thường niên của Khoa nhằm đánh giá quá trình thực tập của sinh viên cuối khóa. Quá trình thực tập 5 tháng tại doanh nghiệp giúp cho sinh viên tiếp cận môi trường làm việc thực tế tại các đơn vị, qua đó có điều kiện so sánh, đánh giá giữa lý thuyết và thực tiễn, bước đầu tiếp cận thực tế các nội dung đã học ở giảng đường đại học để sinh viên có thể làm việc được ngay sau khi tốt nghiệp.

    Để đánh giá kết quả thực tập của sinh viên sau khoảng thời gian 5 tháng tại các tổ chức Ngân hàng và doanh nghiệp. Trong 3 ngày 04, 05, 06/06/2014; Khoa Tài chính– Ngân hàng tổ chức Hội đồng đánh giá Báo cáo tốt nghiệp cho sinh viên thực tập khóa K2010 tại 6 tiểu ban. Hội đồng đánh giá gồm có toàn thể cán bộ, giảng viên Khoa và đại diện Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp & Hỗ trợ sinh viên.

    Trong suốt quá trình làm việc, Hội đồng đã nghiêm túc đánh giá kết quả thực tập cho mỗi sinh viên. Theo đánh giá của các thành viên Hội đồng, hầu hết sinh viên đã nghiêm túc trong quá trình đi thực tập và có sự đầu tư khá tốt về nội dung báo cáo và hình thức trình bày theo quy định, cụ thể là các sinh viên thực tập viên tiềm năng tại Sacombank, Techcombank và Tiên Phong Bank đã có thể trả lời tốt các câu hỏi liên quan đến nghiệp vụ thực tế tại ngân hàng.

     Các buổi đánh giá báo cáo tốt nghiệp cho sinh viên đã diễn ra thành công tốt đẹp. Với khoảng thời gian thực tập vừa qua là cơ hội để cho các bạn sinh viên tiếp cận được công việc thực tế đồng thời vận dụng kiến thức lý thuyết được học tại nhà trường vào thực tế tại các doanh nghiệp.

   

Khoa Tài chính - Ngân hàng

báo cáo tốt nghiệp, Tài chính- Ngân hàng