• Báo cáo tốt nghiệp sinh viên là một trong các hoạt động thường niên của Khoa nhằm đánh giá quá trình thực tập của sinh viên cuối khóa. Quá trình thực tập 5 tháng tại doanh nghiệp giúp cho sinh viên tiếp cận môi trường làm việc thực tế tại các đơn vị, qua đó có điều kiện so sánh, đánh giá
  • Kết thúc chuỗi sinh hoạt chuyên môn trong học kỳ 2 năm học 20132014, Khoa Tài chính – Ngân hàng, Tổ bộ môn Tài chính và Tổ bộ môn Ngân hàng đã tiến hành tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn với 3 chủ đề sau: Ngày 02/05/2014, tại phòng B203 Tổ bộ môn Tài chính đã tiến hành sinh hoạt
  • Khoa Tài chính – Ngân hàng thực hiện theo Quyết định số 1153/QĐĐHLH ngày 07 tháng 12 năm 2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Lạc Hồng ban hành về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình Đại học, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, chất lượng giảng dạy
  • Khoa Tài chính – Ngân hàng thực hiện theo Quyết định số 1153/QĐĐHLH ngày 07 tháng 12 năm 2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Lạc Hồng ban hành về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình đại học, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, chất lượng giảng dạy
  • Với mục đích tạo ra sân chơi thể thao lành mạnh, thiết thực và đa dạng cho toàn thể sinh viên tham gia. Sáng ngày 20/04/2014 tại sân cầu lông Đăng Khoa, Khoa Tài chính – Ngân hàng kết hợp với Đoàn Hội sinh viên Khoa tổ chức khai mạc và thi đấu cho các vận động viên tham gia tại giải cầu lông