Quyết định - Phòng nghiên cứu khoa học

Khoa Sau Đại học  »  Quyết định - Phòng nghiên cứu khoa học

Quyết định thi hành kỷ luật đối với các sinh viên "đạo văn" trong NCKH Sinh viên lần thứ 14

Trong đợt kiểm tra tình hình đạo văn trong Nghiên cứu khoa học sinh viên lần thứ 14 vừa rồi của 2 khoa Quản trị Kinh tế quốc tế và Khoa Tài chính - Kế toán, nhà trường đã phát hiện 17 trường hợp "đạo văn" của sinh viên. Trường quyết định thi hành kỷ luật đối với các trường hợp này. Các sinh viên "đạo văn" sẽ bị hủy công trình báo cáo Nghiên cứu khoa học lần thứ 14 và sẽ làm lại vào đợt nghiên cứu khoa học sinh viên lần thứ 15.

Bấm vào đây để xem chi tiết


© 2019 Đại học Lạc Hồng
  198,402       3,844