SỨ MẠNG

Trường ĐH Lạc Hồng là cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học ứng dụng, chuyển giao công nghệ và phục vụ cộng đồng đáp ứng nhu cầu xã hội. Trường cung cấp nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài có năng lực và phẩm chất phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

TẦM NHÌN

Đến năm 2030, trở thành trường đại học định hướng ứng dụng hàng đầu tại Việt Nam.

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

Lãnh đạo - Nhân văn - Chính trực

KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG

02

NGÀNH ĐẠT CHUẨN
KIỂM ĐỊNH ABET

Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử
Công nghệ Kỹ thuật Thông tin

10

NGÀNH ĐẠT CHUẨN
KIỂM ĐỊNH AUN-QA

Nhật Bản học
Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Tài chính ngân hàng
Công nghệ thông tin
Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử
Dược
Ngôn ngữ Anh
Kế toán
Quản trị kinh doanh

GIÁO DỤC 4.0
Những tiện ích được phát triển dành riêng cho sinh viên trường.
 • ME
  Hệ thống chia sẻ thông tin, nhận thông tin & thảo luận nhóm
 • e-Learning
  Hệ thống học trực tuyến
 • Tra cứu tài liệu
  Kho tài liệu, giáo trình phục vụ công tác học tập, nghiên cứu
 • Tra cứu bằng tốt nghiệp
  Tra cứu thông tin bằng tốt nghiệp thông qua số hiệu bằng hoặc mã sinh viên
 • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
 • Điện thoại: 0251 3952 778
 • Email: lachong@lhu.edu.vn
 • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  71,383,293       1/669