“ĐẠO ĐỨC – TRÍ TUỆ - SÁNG TẠO”

Bám sát tôn chỉ trên, từ khi thành lập đến nay, Khoa Sau đại học không ngừng đổi mới, cải tiến quy trình quản lý để nâng cao chất lượng và đồng thời từng bước mở rộng quy mô đào tạo học viên trình độ Sau đại học chất lượng cao theo nhu cầu xã hội, do đó chương trình đào tạo của Khoa được xây dựng có tính khoa học cao dựa trên cơ sở lý thuyết đi đôi với thực hành.

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂNClick để tham quan LHU - 360 Virtual tour

Sử dụng công nghệ "360 Virtual tour" tham quan toàn cảnh cơ sở vật chất, môi trường học tập và sinh hoạt của các bạn sinh viên.


video LHU’s CAMPUSES | CƠ SỞ 1 ĐẠI HỌC LẠC HỒNG
video LHU’s CAMPUSES | CƠ SỞ 2 ĐẠI HỌC LẠC HỒNG
video LHU'S CAMPUSES | CƠ SỞ 3 VÀ KÝ TÚC XÁ ĐẠI HỌC LẠC HỒNG
video LHU’s CAMPUSES | CƠ SỞ 6 ĐẠI HỌC LẠC HỒNG


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  8,025,766       1/709