Luận án tiến sĩ

Khoa Sau đại học  »  Luận án tiến sĩ


NỘI DUNG

  Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS. Lưu Hoàng Giang

  Họ tên NCS: Lưu Hoàng Giang

  Ngành: Quản trị kinh doanh; Mã số ngành: 9340101

  Tên luận án: Mối quan hệ giữa định hướng thị trường, định hướng học hỏi với kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp khách sạn – nhà hàng: trường hợp nghiên cứu tại Thành phố Hồ Chí Minh

  Thời gian, địa điểm: 22/10/2022 tại Phòng B203, Cơ sở 1, Trường Đại học Lạc Hồng

  Tham khảo luận án tại link sau: 

  https://drive.google.com/file/d/157t5eBLSeH6q8Q9G_eBg-fIORU1mRagw/view?usp=sharing

  Kính mời các tổ chức và cá nhân quan tâm đến đề tài tham dự.

  Trân trọng./.


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    50,475       1/164