Luận án tiến sĩ

Khoa Sau Đại học  »  Luận án tiến sĩ

Danh mục Luận án tiến sĩ sắp bảo vệ

TT

Họ tên

Ngành; Mã số ngành

Thời gian, địa điểm

Tên luận án

LATS

1

Phạm Minh

Quản trị kinh doanh; 9340101

8h00 ngày 22/9/2018

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động của chuỗi cung ứng tại các doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ Việt Nam

2

Lê Thanh Tiệp

Quản trị kinh doanh; 9340101

13h00 ngày 22/9/2018

Ảnh hưởng trách nhiệm xã hội và sự gắn bó nhân viên đến kết quả hoạt động doanh nghiệp: Nghiên cứu trường hợp các doanh nghiệp phía Nam

3

Nguyễn Ngọc Mai

Quản trị kinh doanh; 9340101

08h00 ngày 03/11/2018

Duy trì nhân tài tại các ngân hàng thương mại ở Việt Nam

4

Nguyễn Văn Khả

Quản trị kinh doanh; 9340101

08h00 ngày 15/02/2020

Giá trị thương hiệu nước giải khát tại thị trường Việt Nam: "Cách tiếp cận đa chiều"

5

Nguyễn Văn It

Quản trị kinh doanh; 9340101

13h00 ngày 15/02/2020

Tác động của các yếu tố năng lực cạnh tranh đến kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp du lịch: trường hợp Thừa Thiên Huế​​​​​​

6

Phạm Cao Tố

Quản trị kinh doanh; 9340101

08h00 ngày 21/3/2020

Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

7

Lưu Thị Thanh Mai

Quản trị kinh doanh; 9340101

08h00 ngày 09/5/2020

Mối quan hệ giữa mạng xã hội, nhận thức phát triển bền vững và lựa chọn điểm đến của du khách: nghiên cứu tại khu vực Tây Nguyên

8

Đỗ Thuận Hải

Quản trị kinh doanh; 9340101

13h00 ngày 09/5/2020

Mối quan hệ giữa năng lực, kết quả nghiên cứu khoa học của giảng viên và thương hiệu Trường Đại học Việt Nam: Trường hợp khảo sát tại Thành phố Hồ Chí Minh

 

 


© 2019 Đại học Lạc Hồng
  135       5,014