Luận án tiến sĩ

Khoa Sau đại học  »  Luận án tiến sĩ


Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường ngành Khoa học máy tính tháng 03 năm 2024

 

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường ngành Khoa học máy tính tháng 03 năm 2024

Tham khảo luận án tại link sau: 

30_LATS_Huynh_Ly_Thanh_Nhan_LHU 

 


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  159,841       1/578