Luận án tiến sĩ

Khoa Sau đại học  »  Luận án tiến sĩ


NỘI DUNG

  Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS. Phạm Cao Tố

  Họ tên NCS: Phạm Cao Tố

  Ngành: Quản trị kinh doanh; Mã số ngành: 9340101

  Thời gian, địa điểm: 08h00 ngày 21/3/2020 tại Phòng B203, CS 1, Đại học Lạc Hồng

  Tên luận án: Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  Tham khảo luận án tại link sau: 

  /Data/News/783/files/6_LATS_Pham_Cao_To_LHU.rar

  Kính mời các tổ chức và cá nhân quan tâm đến đề tài tham dự.

  Trân trọng./.


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    44,571       3/224