Quy chế

Khoa Sau đại học  »  Quy chế


Quy trình giao đề tài và luận văn thạc sĩ

Thông báo số 230/TB-ĐHLH ngày 03/11/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng về việc bổ sung quy trình giao đề tài và luận văn thạc sĩ.

Tải file tại đây


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  282,081       1/315