Quy chế

Khoa Sau đại học  »  Quy chế


Quy trình giao đề tài và luận văn thạc sĩ

Thông báo số 230/TB-ĐHLH ngày 03/11/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng về việc bổ sung quy trình giao đề tài và luận văn thạc sĩ.

Tải file tại đây


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  241,720       1/249