Giới thiệu

Khoa Sau đại học  »  Giới thiệu


Giới thiệu Khoa Sau đại học

 I. Thông tin chung về Khoa Sau đại học – Trường Đại học Lạc Hồng

- Tên tiếng Việt: Khoa Sau đại học 

- Tên tiếng Anh: Faculty of Postgraduate Studies

- Văn phòng: Phòng B105, cơ sở 1.

- Địa chỉ: Số 10 Huỳnh Văn Nghệ, phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

- Website: www.saudaihoc.lhu.edu.vn

- Email: sdh@lhu.edu.vn

- Facebook: Khoa Sau đại học - Trường Đại học Lạc Hồng | Facebook

- Điện thoại: (0251) 3951924  

II. Quá trình hình thành và phát triển

Đồng hành cùng với sự ra đời và phát triển của Trường Đại học Lạc Hồng. Khoa sau đại học tọa lạc tại Tòa nhà khu B, Cơ sở 1, Số 10 Huỳnh Văn Nghệ, phường Bửu Long, Tp Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. Tiền thân là Phòng Nghiên cứu khoa học – Sau đại học – Kiểm định chất lượng, đến năm 2014 tách thành khoa Sau đại học theo Quyết định số 268/QĐ-ĐHLH ngày 01 tháng 4 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng. Khoa Sau đại học được giao nhiệm vụ quản lý, tổ chức và theo dõi thực hiện công tác đào tạo Sau đại học của Trường. Từ khi thành lập đến nay, Khoa Sau đại học không ngừng đổi mới, cải tiến quy trình quản lý để nâng cao chất lượng và đồng thời từng bước mở rộng quy mô đào tạo thạc sĩ thêm một số ngành đào tạo mới như: Kỹ thuật điện, Kỹ thuật xây dựng..., đáp ứng nhu cầu thực tiễn ngày càng cao của việc nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ giảng dạy, nghiên cứu, đội ngũ quản lý trong cả nước.

Bám sát tôn chỉ nhà trường “ĐẠO ĐỨC – TRÍ TUỆ - SÁNG TẠO” , đào tạo học viên trình độ Sau đại học chất lượng cao theo nhu cầu xã hội, do đó chương trình đào tạo của Khoa được xây dựng có tính khoa học cao dựa trên cơ sở lý thuyết đi đôi với thực hành. Để đạt được mục tiêu trên, nhà trường đã đầu tư và xây dựng mới cơ sở vật chất. Tất cả các giảng đường và phòng học đều trang bị máy chiếu, hệ thống âm thanh phục vụ giảng dạy. Riêng số phòng học dành cho cao học được trang bị máy điều hoà nhiệt độ cùng các trang thiết bị hiện đại.

III. Chức năng – Nhiệm vụ

1. Chức năng

Khoa Sau đại học là đơn vị quản lý hành chính trực thuộc Trường Đại học Lạc Hồng có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức và quản lý đào tạo Sau đại học theo phương hướng chiến lược của Trường và quy chế đào tạo Sau đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tổ chức, quản lý thực hiện chương trình đào tạo Sau đại học, nghiên cứu và triển khai các hoạt động khoa học phục vụ việc giảng dạy và đào tạo cán bộ có trình độ cao cho đất nước.

2. Nhiệm vụ

2.1 Tổ chức, quản lý đào tạo, bồi dưỡng Sau đại học

- Xây dựng kế hoạch chỉ tiêu đào tạo hàng năm; đề án mở các chuyên ngành đào tạo;

- Tổ chức tuyển sinh hàng năm theo chỉ tiêu đã được giao và theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Tổ chức, quản lý các chương trình đào tạo Sau đại học (ở bậc thạc sĩ và tiến sĩ) dựa trên chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Tổ chức quản lý thực hiện các quy định hành chính trong đào tạo Sau đại học: thông báo nhập học, tiếp nhận học viên, quản lý hồ sơ, danh sách học viên Sau đại học và giải quyết các giấy tờ liên quan đến học viên;

- Xây dựng Hệ thống quy chế quản lý đào tạo phù hợp với văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và điều kiện tổ chức đào tạo của Trường;

- Tổ chức xây dựng và triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập cho các hệ đào tạo Sau đại học;

- Làm đầu mối quản lý điểm, đảm bảo tính chính xác, kịp thời trong việc cung cấp thông tin về điểm và các thông tin liên quan về đào tạo cho người học;

- Xây dựng kế hoạch phát triển đào tạo ngắn hạn, trung và dài hạn phù hợp với chiến lược phát triển của Trường và nhu cầu xã hội;

- Theo dõi kết quả học tập và tiến trình thực hiện đề tài luận văn, luận án của học viên Sau đại học;

- Giải quyết vấn đề phát sinh trong quá trình đào tạo và quản lý học viên Sau đại học;

- Tổ chức và quản lý việc cấp bằng thạc sĩ, tiến sĩ;

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả nhân lực, tài sản được giao theo quy định của pháp luật hiện hành và của Trường;

- Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc thực hiện liên kết đào tạo Sau đại học với các cơ sở đào tạo trong nước;

- Tổ chức hội đồng thi tiếng Anh đầu ra cho học viên;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

2.2 Các nhiệm vụ khác

- Phối hợp với các khoa chuyên môn xây dựng chương trình đào tạo của các chuyên ngành Sau đại học;

- Phối hợp với các phòng liên quan tổ chức các buổi Hội thảo, báo cáo luận văn, luận án cho học viên.

- Phối hợp với phòng Tổ chức – Hành chính hoàn thiện công tác văn thư lưu trữ, công tác quản lý hành chính khác;

- Phối hợp với phòng Tài chính lập dự trù kinh phí và phân bổ kinh phí hàng năm cho hoạt động đào tạo Sau đại học; xây dựng chế độ tài chính cho người dạy, người học;

- Phối hợp với phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đưa bảng điểm lên hệ thống để học viên theo dõi kết quả học tập;

- Phối hợp với các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

IV. THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU

Với tinh thần đoàn kết, năng động vượt qua những khó khăn, thử thách của toàn thể cán bộ nhân viên, giảng viên và học viên khoa Sau đại học. Những thành quả ấy đã được công nhận gồm:

- Khen thưởng tập thể:

+ Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc Phòng nghiên cứu khoa học- Sau đại học- Kiểm định chất lượng Trường Đại học Lạc Hồng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2012-2013;

+ Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam;

+ Giấy khen của Công Đoàn Trường Đại học Lạc Hồng tặng thưởng Sau đại học đã có thành tích đóng góp tích cực trong đợt thi đua chào mừng nhân kỷ niệm 20 năm thành lập Trường Đại học Lạc Hồng (1997-2017);

+ Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác nhân kỷ niệm 20 năm thành lập Trường Đại học Lạc Hồng (1997-2017)…

- Ngoài ra, các cá nhân của Khoa cũng đạt được nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp.

           KHOA SAU ĐẠI HỌC


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  170,499       1/451