Giới thiệu

Khoa Sau đại học  »  Giới thiệu


Đội ngũ giảng viên tham gia công tác đào tạo Sau đại học

DANH SÁCH 
GIẢNG VIÊN THAM GIA CÔNG TÁC ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
   
KHỐI NGÀNH KINH TẾ KHỐI NGÀNH KỸ THUẬT
ThS. Phạm Thanh Bình PGS.TS. Trương Việt Anh
TS. Lê Thị Kim Chi PGS. TS. Quyền Huy Ánh
GS.TS. Hoàng Thị Chỉnh TS. Hồ Văn Nhật Chương
NGƯT.PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Diệp TS. Phạm Việt Cường
PGS.TS. Phan Đức Dũng PGS.TS. Trần Văn Hoài
TS. Lê Đình Hạc PGS.TS. Đặng Trần Khánh
PGS.TS. Phước Minh Hiệp PGS. TS. Lê Chí Kiên
TS. Trần Ngọc Hoàng PGS.TS. Trần Văn Lăng
TS. Ngô Quang Huân TS. Dương Thanh Long
TS. Nguyễn Quốc Huy PGS.TS. Vũ Đức Lung
TS. Nguyễn Thế Khải PGS.TS. Huỳnh Tường Nguyên
TS. Đoàn Đỉnh Lam PGS. TS. Nguyễn Văn Nhờ
TS. Nguyễn Thanh Lâm TS. Trương Đình Nhơn
TS. Trần Khánh Lâm PGS.TS. Đỗ Phúc
PGS.TS Lê Thị Lanh PGS.TS Nguyễn Thanh Phương
PGS.TS Trần Thị Thùy Linh TS. Phan Như Quân
TS. Mai Thanh Loan TS. Nguyễn Vũ Quỳnh
PGS. TS. Huỳnh Đức Lộng TS. Nguyễn Thanh Sơn
PGS.TS. Diệp Gia Luật TS. Dương Minh Tâm
TS. Trần Anh Minh TS. Nguyễn Minh Tâm
PGS.TS. Mai Thị Hoàng Minh TS. Huỳnh Trung Tâm
TS. Nguyễn Văn Nam PGS.TS. Ngô Quốc Tạo
PGS. TS. Võ Văn Nhị TS. Nguyễn Đức Thái
TS. Đào Lê Kiều Oanh TS. Ngô Văn Thuyên
TS. Võ Tấn Phong PGS.TS. Đỗ Năng Toàn
PGS.TS. Trần Phước PGS.TS. Nguyễn Thanh Tùng
NGND.TS. Đỗ Hữu Tài PGS.TS. Đinh Đức Anh Vũ
TS. Phan Thành Tâm PGS.TS. Phạm Trần Vũ
TS. Huỳnh Trung Tâm TS. Ngô Minh Vương
TS. Nguyễn Văn Tân  
PGS. TS. Hà Xuân Thạch  
ThS. Lê Đức Thịnh  
TS. Lê Thu Thủy  
TS. Nguyễn Văn Tiến  
TS. Phạm Ngọc Toàn  
TS. Đặng Công Tráng  
TS. Huỳnh Thanh Tú  
TS. Trần Văn Tùng  
TS. Mai Thị Ánh Tuyết  

© 2021 Đại học Lạc Hồng
  160,205       1/483