Luận án tiến sĩ

Khoa Sau đại học  »  Luận án tiến sĩ


NỘI DUNG

  Lịch bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS. Bạch Thanh Phong

  Họ tên NCS: Bạch Thanh Phong

  Ngành: Quản trị kinh doanh; Mã số ngành: 9340101

  Tên luận án: Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tìm kiếm thông tin trực tuyến khi mua sắm của người tiêu dùng Việt Nam

  Thời gian, địa điểm: 08h00 ngày 09/01/2021 tại Phòng B203, Cơ sở 1, Trường Đại học Lạc Hồng

  Tham khảo luận án tại link sau: 

  https://drive.google.com/file/d/15SUHpSpARDVJ14ePcMianUrt0Ns14uHa/view?usp=sharing

  Kính mời các tổ chức và cá nhân quan tâm đến đề tài tham dự.

  Trân trọng./.


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    39,900       1/186