Luận án tiến sĩ

Khoa Sau đại học  »  Luận án tiến sĩ


NỘI DUNG

  Lịch bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS. Trần Ngọc Lâm

  Họ tên NCS: Trần Ngọc Lâm

  Ngành: Quản trị kinh doanh; Mã số ngành: 9340101

  Tên luận án: Mối quan hệ giữa tài chính hành vi và hiệu quả đầu tư trên thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh

  Thời gian, địa điểm: 13h00 ngày 31/01/2021 tại Phòng B203, Cơ sở 1, Trường Đại học Lạc Hồng

  Tham khảo luận án tại link sau: 

  https://drive.google.com/file/d/10458TadAuscH0BgodRpgUv9FqNNrpSqP/view?usp=sharing

  Kính mời các tổ chức và cá nhân quan tâm đến đề tài tham dự.

  Trân trọng./.


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    44,564       1/214