Luận án tiến sĩ

Khoa Sau đại học  »  Luận án tiến sĩ


Lịch bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS. Trần Ngọc Lâm

Họ tên NCS: Trần Ngọc Lâm

Ngành: Quản trị kinh doanh; Mã số ngành: 9340101

Tên luận án: Mối quan hệ giữa tài chính hành vi và hiệu quả đầu tư trên thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian, địa điểm: 13h00 ngày 31/01/2021 tại Phòng B203, Cơ sở 1, Trường Đại học Lạc Hồng

Tham khảo luận án tại link sau: 

https://drive.google.com/file/d/10458TadAuscH0BgodRpgUv9FqNNrpSqP/view?usp=sharing

Kính mời các tổ chức và cá nhân quan tâm đến đề tài tham dự.

Trân trọng./.


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  151,907       1/613