Luận án tiến sĩ

Khoa Sau đại học  »  Luận án tiến sĩ


NỘI DUNG

  Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Đinh Hùng

  Họ tên NCS: Đinh Hùng

  Ngành: Quản trị kinh doanh; Mã số ngành: 9340101

  Thời gian, địa điểm: 08h00 ngày 19/12/2020 tại Phòng B203, CS 1, Đại học Lạc Hồng

  Tên luận án: Các yếu tố ảnh hưởng đến việc chấp nhận thông tin truyền khẩu điện tử của người tiêu dùng tại Thành phố Hồ Chí Minh

  Tham khảo luận án tại link sau: 

  https://drive.google.com/file/d/1zVCnzgWX0yQeAJNlJSj7RRqY72Q-Y6OI/view?usp=sharing

  Kính mời các tổ chức và cá nhân quan tâm đến đề tài tham dự.

  Trân trọng./.


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    39,904       1/186