Luận án tiến sĩ

Khoa Sau đại học  »  Luận án tiến sĩ


Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Đinh Hùng

Họ tên NCS: Đinh Hùng

Ngành: Quản trị kinh doanh; Mã số ngành: 9340101

Thời gian, địa điểm: 08h00 ngày 19/12/2020 tại Phòng B203, CS 1, Đại học Lạc Hồng

Tên luận án: Các yếu tố ảnh hưởng đến việc chấp nhận thông tin truyền khẩu điện tử của người tiêu dùng tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tham khảo luận án tại link sau: 

https://drive.google.com/file/d/1zVCnzgWX0yQeAJNlJSj7RRqY72Q-Y6OI/view?usp=sharing

Kính mời các tổ chức và cá nhân quan tâm đến đề tài tham dự.

Trân trọng./.


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  151,936       1/615