Luận án tiến sĩ

Khoa Sau đại học  »  Luận án tiến sĩ


NỘI DUNG

  Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS. Nguyễn Thị Cẩm Phú

  Họ tên NCS: Nguyễn Thị Cẩm Phú

  Ngành: Quản trị kinh doanh; Mã số ngành: 9340101

  Tên luận án: Các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn dịch vụ ngân hàng trực tuyến của khách hàng cá nhân: nghiên cứu tại các ngân hàng thương mại

  Thời gian, địa điểm: 13h00 ngày 16/01/2022 tại Phòng B203, Cơ sở 1, Trường Đại học Lạc Hồng

  Tham khảo luận án tại link sau: 

  https://drive.google.com/file/d/1nMHyFjl6EyPA287axKtChfDRFkeXL8FO/view?usp=sharing

  Kính mời các tổ chức và cá nhân quan tâm đến đề tài tham dự.

  Trân trọng./.


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    40,171       1/71