Luận án tiến sĩ

Khoa Sau đại học  »  Luận án tiến sĩ


Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS. Nguyễn Thị Cẩm Phú

Họ tên NCS: Nguyễn Thị Cẩm Phú

Ngành: Quản trị kinh doanh; Mã số ngành: 9340101

Tên luận án: Các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn dịch vụ ngân hàng trực tuyến của khách hàng cá nhân: nghiên cứu tại các ngân hàng thương mại

Thời gian, địa điểm: 13h00 ngày 16/01/2022 tại Phòng B203, Cơ sở 1, Trường Đại học Lạc Hồng

Tham khảo luận án tại link sau: 

https://drive.google.com/file/d/1nMHyFjl6EyPA287axKtChfDRFkeXL8FO/view?usp=sharing

Kính mời các tổ chức và cá nhân quan tâm đến đề tài tham dự.

Trân trọng./.


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  151,904       1/613