Luận án tiến sĩ

Khoa Sau đại học  »  Luận án tiến sĩ


NỘI DUNG

  Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS. Võ Thị Hồng Thắm

  Họ tên NCS: Võ Thị Hồng Thắm

  Ngành: Khoa học máy tính; Mã số ngành: 9480101

  Tên luận án: Khai phá luồng văn bản với kỹ thuật gom cụm

  Thời gian, địa điểm: 08h30 ngày 27/6/2021 tại Phòng B203, Cơ sở 1, Trường Đại học Lạc Hồng

  Tham khảo luận án tại link sau: 

  https://drive.google.com/file/d/1gYGajnMymJDiRVAwrNBVtCSDgm65NjlS/view?usp=sharing

  Kính mời các tổ chức và cá nhân quan tâm đến đề tài tham dự.

  Trân trọng./.


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    44,574       1/232