Luận án tiến sĩ

Khoa Sau đại học  »  Luận án tiến sĩ


NỘI DUNG

  Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS. Trần Hoàng Minh

  Họ tên NCS: Trần Hoàng Minh

  Ngành: Quản trị kinh doanh; Mã số ngành: 9340101

  Tên luận án: "Tác động của quản trị nhà trường đến chất lượng đào tạo: Nghiên cứu tại các trường đại học vùng Đông Nam Bộ"

  Thời gian, địa điểm: 08h00 ngày 22/5/2021 tại Phòng B203, Cơ sở 1, Trường Đại học Lạc Hồng

  Tham khảo luận án tại link sau: 

  https://drive.google.com/file/d/1VXk7UUHf3eN_j_2hZ9QjL4RmlP7yKszM/view?usp=sharing

  Kính mời các tổ chức và cá nhân quan tâm đến đề tài tham dự.

  Trân trọng./.


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    39,894       1/186