Luận án tiến sĩ

Khoa Sau đại học  »  Luận án tiến sĩ


Danh mục Luận án tiến sĩ chuẩn bị bảo vệ

-  Danh mục luận án tiến sĩ ngành Quản trị kinh doanh

1. LATS_Phạm Minh_LHU: download tại đây

2. LATS_Lê Thanh Tiệp_LHU: download tại đây

3. LATS_Nguyễn Ngọc Mai_LHU: download tại đây

4. LATS_Nguyễn Văn Khả_LHU: download tại đây

5. LATS_Nguyễn Văn Ít_LHU: download tại đây

6. LATS_Phạm Cao Tố_LHU: download tại đây

7. LATS_Lưu Thị Thanh Mai_LHU: download tại đây

8. LATS_Đỗ Thuận Hải_LHU: download tại đây

-  Danh mục luận án tiến sĩ ngành Khoa học máy tính


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  151,920       1/613