Luận án tiến sĩ

Khoa Sau đại học  »  Luận án tiến sĩ


NỘI DUNG

  Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS. Lê Thị Kiều Anh

  Họ tên NCS: Lê Thị Kiều Anh

  Ngành: Quản trị kinh doanh; Mã số ngành: 9340101

  Thời gian, địa điểm: 13h00 ngày 19/12/2020 tại Phòng B203, CS 1, Đại học Lạc Hồng

  Tên luận án: Mối quan hệ giữa nhận thức rủi ro, hạnh phúc chủ quan và ý định quay lại của khách du lịch tại Việt Nam: Trường hợp nghiên cứu tại Thành phố Hồ Chí Minh

  Tham khảo luận án tại link sau: 

  https://drive.google.com/file/d/1fYiWiUqpjL4F2_FKyZC3Zr28BRoSHJ6J/view?usp=sharing

  Kính mời các tổ chức và cá nhân quan tâm đến đề tài tham dự.

  Trân trọng./.


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    44,575       1/232