Luận án tiến sĩ

Khoa Sau đại học  »  Luận án tiến sĩ


NỘI DUNG

  Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS. Đỗ Thuận Hải

  Họ tên NCS: Đỗ Thuận Hải

  Ngành: Quản trị kinh doanh; Mã số ngành: 9340101

  Thời gian, địa điểm: 13h00 ngày 09/5/2020 tại Phòng B203, CS 1, Đại học Lạc Hồng

  Tên luận án: Mối quan hệ giữa năng lực, kết quả nghiên cứu khoa học của giảng viên và thương hiệu Trường Đại học Việt Nam: Trường hợp khảo sát tại Thành phố Hồ Chí Minh

  Tham khảo luận án tại link sau: 

  https://drive.google.com/file/d/1EOGmBN2u1Rmo6Lme2JG6ECqgK4i07VDZ/view?usp=sharing

  Kính mời các tổ chức và cá nhân quan tâm đến đề tài tham dự.

  Trân trọng./.


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    39,902       1/186