Luận án tiến sĩ

Khoa Sau đại học  »  Luận án tiến sĩ


NỘI DUNG

  Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS. Hà Minh Thiện Hảo

  Họ tên NCS: Hà Minh Thiện Hảo

  Ngành: Quản trị kinh doanh; Mã số ngành: 9340101

  Tên luận án: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự thành công của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại các tỉnh Đông Nam Bộ

  Thời gian, địa điểm: 13h00 ngày 26/6/2021 tại Phòng B203, Cơ sở 1, Trường Đại học Lạc Hồng

  Tham khảo luận án tại link sau: 

  https://drive.google.com/file/d/11YeBUc760i-oQe2159kcVozc7f4luI0l/view?usp=sharing

  Kính mời các tổ chức và cá nhân quan tâm đến đề tài tham dự.

  Trân trọng./.


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    44,565       1/234