Luận án tiến sĩ

Khoa Sau đại học  »  Luận án tiến sĩ


NỘI DUNG

  Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS. Võ Thị Tâm

  Họ tên NCS: Võ Thị Tâm

  Ngành: Quản trị kinh doanh; Mã số ngành: 9340101

  Tên luận án: Tác động của tính bền vững doanh nghiệp đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp du lịch vùng Duyên hải Nam Trung bộ tại Việt Nam

  Thời gian, địa điểm: 08h00 ngày 26/6/2021 tại Phòng B203, Cơ sở 1, Trường Đại học Lạc Hồng

  Tham khảo luận án tại link sau: 

  https://drive.google.com/file/d/1eRVUZwgApBk9TcpWWMnhZlxM-Nr5Ib8D/view?usp=sharing

  Kính mời các tổ chức và cá nhân quan tâm đến đề tài tham dự.

  Trân trọng./.


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    44,579       1/232