Luận án tiến sĩ

Khoa Sau đại học  »  Luận án tiến sĩ


Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS. Võ Thị Tâm

Họ tên NCS: Võ Thị Tâm

Ngành: Quản trị kinh doanh; Mã số ngành: 9340101

Tên luận án: Tác động của tính bền vững doanh nghiệp đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp du lịch vùng Duyên hải Nam Trung bộ tại Việt Nam

Thời gian, địa điểm: 08h00 ngày 26/6/2021 tại Phòng B203, Cơ sở 1, Trường Đại học Lạc Hồng

Tham khảo luận án tại link sau: 

https://drive.google.com/file/d/1eRVUZwgApBk9TcpWWMnhZlxM-Nr5Ib8D/view?usp=sharing

Kính mời các tổ chức và cá nhân quan tâm đến đề tài tham dự.

Trân trọng./.


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  151,933       1/614