Luận án tiến sĩ

Khoa Sau đại học  »  Luận án tiến sĩ


NỘI DUNG

  Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS. Võ Thị Hồng Thắm - cập nhật

  Để đảm bảo tiến độ học tập của nghiên cứu sinh, an toàn cho thành viên Hội đồng, NCS và những người quan tâm tham dự, Trường Đại học Lạc Hồng tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường theo hình thức trực tuyến cho NCS. Võ Thị Hồng Thắm, chuyên ngành Khoa học máy tính trong thời gian dịch Covid-19.

  Họ tên NCS: Võ Thị Hồng Thắm

  Ngành: Khoa học máy tính; Mã số ngành: 9480101

  Tên luận án: Khai phá luồng văn bản với kỹ thuật gom cụm

  Thời gian, địa điểm: 08h30 ngày 26/9/2021

  Địa điểm kỹ thuật: Phòng B203, Cơ sở 1, Trường Đại học Lạc Hồng

  Hình thức bảo vệ: Trực tuyến qua Zoom hoặc Google Meet

  Tham khảo luận án tại link sau: 

  https://drive.google.com/file/d/1gYGajnMymJDiRVAwrNBVtCSDgm65NjlS/view?usp=sharing

  Kính mời các tổ chức và cá nhân quan tâm đến đề tài tham dự.

  Link tham gia: sẽ thông báo qua mail

  Trân trọng./.

   


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    44,581       1/232