Luận án tiến sĩ

Khoa Sau đại học  »  Luận án tiến sĩ


Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS. Nguyễn Văn Nhung

Họ tên NCS: Nguyễn Văn Nhung

Ngành: Quản trị kinh doanh; Mã số ngành: 9340101

Tên luận án: Mối quan hệ giữa đặc điểm công việc, sự công bằng và động lực làm việc của giảng viên các trường đại học khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Thời gian: 08h00 ngày 09/01/2024

Địa điểm: Phòng họp, Cơ sở 1, Trường Đại học Lạc Hồng

Tham khảo luận án tại link sau: 

25. LATS_Nguyen Van Nhung_LHU

Kính mời các tổ chức và cá nhân quan tâm đến đề tài tham dự.

Trân trọng./.


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  151,912       1/613