Văn bản của Trường

Đảm bảo chất lượng  »  Văn bản của Trường


Dự trù kinh phí kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2011 -2012

Dự trù kinh phí kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2011 -2012:

  • Thiết kế mẫu phiếu khảo sát;
  • Lấy ý kiến khảo sát và phỏng vấn;
  • Xử lý kết quả khảo sát và phỏng vấn;
  • Đánh giá ngoài;
  • Tổ chức seminar...

© 2021 Đại học Lạc Hồng
  128,948       1/185