Văn bản của Trường

Đảm bảo chất lượng  »  Văn bản của Trường


Dự trù kinh phí kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2011 -2012

Dự trù kinh phí kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2011 -2012:

  • Thiết kế mẫu phiếu khảo sát;
  • Lấy ý kiến khảo sát và phỏng vấn;
  • Xử lý kết quả khảo sát và phỏng vấn;
  • Đánh giá ngoài;
  • Tổ chức seminar...

  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  148,528       1/613