Chuyên khoa IDược lý - Dược lâm sàn

TỔNG CỘNG HỌC KỲ 1 20
MÔN HỌC TÍN CHỈ
Triết học 3
Tiếng Anh chuyên ngành 2
Đạo đức trong hành nghề Dược 2
Phương pháp nghiên cứu khoa học 3
Công nghệ thông tin ứng dụng trong ngành Dược 3
Sinh lý bệnh 2
Sử dụng thuốc trong trị liệu 5
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 1 17
Dược động học ứng dụng 3
Thông tin thuốc 4
Tự chọn I (Chọn 4 trong 6 môn học đảm bảo từ 10 tín chỉ trở lên)
Sinh dược học 3
Kỹ năng giao tiếp dành cho dược sĩ 3
Công tác Dược bệnh viện 3
Nhiễm trùng BV-kháng sinh dự phòng phẫu thuật 2
Dinh dưỡng lâm sàng 3
Độc chất học lâm sàng 2
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 2 (tối thiểu) 17
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 2 (tối đa) 19
Phân tích và đánh giá tương tác thuốc 3
Tự chọn II (Chọn 7 trong 8 môn học đảm bảo đủ 14 tín chỉ)
PK/PD đối với kháng sinh 2
Sai sót trong sử dụng thuốc 2
Thuốc trị liệu mục tiêu trong ung thư 2
Phản ứng có hại của thuốc 2
Sử dụng thuốc trong điều trị bệnh lây nhiễm 2
Đánh giá sử dụng thuốc 2
Bệnh gây ra do thuốc 2
Dược lý phân tử 2
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 3 (tối thiểu) 17
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 3 (tối đa) 17
"Thực tập Phân tích đơn thuốc, tình huống lâm sàng" 3
"Thực tập tại các khoa lâm sàng ở bệnh viện" 6
Thực tập Dược bệnh viện 6
Tốt nghiệp 6
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 4 21
TỔNG TOÀN KHÓA (tối thiểu) 75
TỔNG TOÀN KHÓA (tối đa) 77

  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  17,935       1/453