Chuyên khoa ITổ chức quản lý Dược

MÔN HỌC TÍN CHỈ
Triết học 3
Tiếng Anh chuyên ngành 2
Phương pháp nghiên cứu khoa học 3
Công nghệ thông tin ứng dụng trong ngành Dược 3
Quản lý chất lượng thuốc 2
Pháp chế dược nâng cao 3
Tổ chức và quản lý y tế 2
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 1 18
Sinh dược học 3
Kinh tế dược chuyên ngành 3
Quản lý nhà nước về dược 2
Quản trị nghiệp vụ dược 2
Công tác Dược bệnh viện 3
Thông tin thuốc 4
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 2 17
Marketing dược nâng cao 3
Phân tích chi phí y tế 3
Logistic và quản lý chuỗi cung ứng trong ngành dược 3
Kỹ năng giao tiếp dành cho dược sĩ 3
Tự chọn I (Chọn 2 trong 3 môn học)
Quản trị kinh doanh dược 3
Dược xã hội học – Đạo đức trong hành nghề dược 3
Quản lý dược liệu và thuốc từ dược liệu 3
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 3 18
Tự chọn II (Chọn 1 trong 3 môn học)
GSP, GDP, GMP nâng cao 2
Sở hữu trí tuệ trong ngành dược 2
Tâm lý và nghệ thuật lãnh đạo 2
Tự chọn III (Chọn 2 trong 4 môn học)
Hồ sơ đăng ký thuốc 2
Quản trị bán hàng 2
Sai sót trong sử dụng thuốc 2
Đánh giá sử dụng thuốc 2
Tự chọn IV (Chọn 1 trong 2 môn học)
Tiểu luận về hoạt động cung ứng thuốc tại cơ sở kinh doanh dược 4
Tiểu luận về hoạt động cung ứng thuốc trong bệnh viện 4
Tốt nghiệp 6
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 4 16
TỔNG CỘNG TOÀN KHÓA 69

  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  19,888       1/619