Hoàn chỉnh

Tổng quan chương trình đào tạo Hoàn chỉnh

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhu cầu hoàn thiện bản thân và nâng cao trình độ của người học, bên cạnh hệ chính quy tập trung dành cho học sinh vừa tốt nghiệp trung học phổ thông, Trường Đại học Lạc Hồng còn có các loại hình đào tạo có thể  đáp ứng từng nhu cầu thực tế của người học và xã hội cần, một trong các số đó chính là hệ liên thông cao đẳng lên đại học.

Hệ liên thông cao đẳng lên đại học là loại hình đào tạo dành cho sinh viên đã tốt nghiệp hệ cao đẳng chính quy có nhu cầu học hoàn chỉnh và nâng cao kiến thức tương ứng với chuyên ngành của hệ cao đẳng. Thời gian học là 1,5 năm, sau khi tốt nghiệp sinh viên sẽ nhận được danh hiệu cử nhân hoặc kỹ sư đại học.

Với thời gian đào tạo như vậy Trường Đại học Lạc Hồng đã xây dựng được chương trình đào tạo một cách có hệ thống, có sự liên thông giữa các trình độ, phù hợp với sứ mạng, mục tiêu giáo dục và chức năng nhiệm vụ của nhà trường, đồng thời gắn với nhu cầu học tập của người học, nhu cầu nguồn nhân lực của thị trường lao động.

Ở mỗi chương trình đào tạo đều mô tả rõ khối lượng kiến thức bắt buộc, tự chọn, cũng như thời gian hoàn thành chương trình. Tất cả các môn học của trường đều có “chương trình chi tiết” theo hướng tăng cường thực hành, thực tập với tỉ lệ 60% lý thuyết và 40% thực hành.

Sau khi tốt nghiệp sinh viên sẽ hội tụ đầy đủ năng lực chuyên môn, kiến thức cần thiết có thể hội nhập được vào nền công nghệ tiên tiến và quan trọng là có một trình độ vững chắc để có thể tiếp tục học tập nghiên cứu ở bậc học cao hơn.


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  15,897       1/198