Video

Chuyển động LHU | bản tin số 17 | cuối tháng 11/2023 | Đại học Lạc Hồng

 

📺CHUYỂN ĐỘNG LHU📺 | BẢN TIN TUẦN SỐ 17 | 2 TUẦN CUỐI THÁNG 11/2023 | ĐẠI HỌC LẠC HỒNG

 Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nhé!

1. LHU CUNG CẤP NH N LỰC CHO DOANH NGHIỆP HOA KỲ

2. LHU HÒA CÙNG TUẦN LỄ VĂN HÓA - GIÁO DỤC TP.BIÊN HÒA

3. BỘ CÔNG AN TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM, TỆ NẠN XÃ HỘI CHO SINH VIÊN LHU

4. HỢP TÁC GIÁO DỤC, MỞ RỘNG QUAN HỆ QUỐC TẾ

5. QUỸ HỌC BỔNG QUỐC TẾ MABUCHI - LHU “HỌC TRƯỚC - TRẢ TIỀN SAU”

6. S N CHƠI HỌC THUẬT DÀNH CHO SINH VIÊN LHU

7. SINH VIÊN LHU TRẢI NGHIỆM TRỰC QUAN TẠI DOANH NGHIỆP

Đại học Lạc Hồng

   • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
   • Điện thoại: 0251 3952 778
   • Email: lachong@lhu.edu.vn
   • © 2023 Đại học Lạc Hồng
     1,004,178       1/219