Tuyển dụng

Đại Học Lạc Hồng  »  Liên kết khác  »  Tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng nhân sự đợt 1, lần 6 năm 2020

Thông báo tuyển dụng nhân sự đợt 1, lần 6 năm 2020.
Hiện nay, Trường Đại học Lạc Hồng có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau:

1. Chuyên viên kỹ thuật Bộ phận truyền thông thuộc Phòng Đào tạo: 01 vị trí
2. Nhân viên Phòng Quản trị thiết bị: 02 vị trí
3. Chuyên viên Trung tâm CISCO: 01 vị trí
4. Chuyên viên lập trình Trung tâm Thông tin tư liệu: 02 vị trí

5. Giảng viên Khoa Ngôn ngữ Anh: 01 vị trí
6. Giảng viên Khoa Công nghệ thông tin: 01 vị trí

Các ứng viên có quan tâm vui lòng Click vào đây để biết thêm thông tin chi tiết. Các thông tin cần trao đổi thêm vui lòng liên hệ Phòng Hành chính - Tổ chức (Bộ phận nhân sự), điện thoại: 02513.952138.
Trân trọng thông báo./.