Tuyển dụng

Đại Học Lạc Hồng  »  Liên kết khác  »  Tuyển dụng


Quy trình tuyển dụng

Quy trình thực hiện tuyển dụng và lựa chọn nhân sự, gồm các bước cụ thể dưới đây:

  • Bước 1: Phòng Hành chính - Tổ chức thông báo tuyển dụng trên website của trường (lhu.edu.vn) và các phương tiện truyền thông khác.
  • Bước 2: Ứng viên nộp hồ sơ tham gia tuyển dụng trực tiếp tại Phòng Hành chính - Tổ chức.
  • Bước 3: Phòng Hành chính - Tổ chức phân loại hồ sơ theo các vị trí tuyển dụng và gửi về cho các đơn vị đề nghị tuyển dụng để tổ chức phỏng vấn xét tuyển ứng viên.
  • Bước 4: Các đơn vị tiến hành tổ chức phỏng vấn xét tuyển đảm bảo tính khách quan, công khai, công bằng chọn đúng người đáp ứng được các tiêu chuẩn và yêu cầu vị trí cần tuyển. Sau khi hoàn thành việc phỏng vấn, đơn vị gửi hồ sơ về Phòng Hành chính - Tổ chức, gồm: biên bản phỏng vấn và tờ trình đề nghị tuyển (hoặc không tuyển) đối với ứng viên.
  • Bước 5: Phòng Hành chính - Tổ chức tiến hành trao đổi đối với ứng viên được các đơn vị đề nghị tuyển dụng về các chính sách và chế độ của nhà trường; đồng thời, xác nhận sự đồng ý cộng tác của ứng viên với nhà trường. Sau đó, Phòng Hành chính - Tổ chức sẽ trình Hiệu trưởng xem xét phê duyệt và ban hành Quyết định tuyển dụng.
  • Bước 6: Phòng Hành chính - Tổ chức thông báo cho ứng viên đã trúng tuyển và thực hiện các thủ tục để tiến tới ký kết Hợp đồng làm việc giữa nhà trường và ứng viên.

  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  1,597,271       1/394