Tuyển dụng

Đại Học Lạc Hồng  »  Liên kết khác  »  Tuyển dụng


Thông báo tuyển dụng nhân sự đợt 2, lần 3 năm 2020

Hiện nay, Trường Đại học Lạc Hồng có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau:

1. Giảng viên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, Khoa Đông phương học: 02 vị trí

2. Giảng viên Khoa Ngôn ngữ Anh: 01 vị trí

3. Giảng viên Khoa Công nghệ thông tin: 01 vị trí

4. Chuyên viên Trung tâm Cisco: 01 vị trí

5. Nhân viên Phòng Quản trị thiết bị: 01 vị trí

6. Nhân viên bảo vệ: 02 vị trí

Các ứng viên có quan tâm vui lòng Click vào đây để biết thêm thông tin chi tiết. Các thông tin cần trao đổi thêm vui lòng liên hệ Phòng Hành chính - Tổ chức (Bộ phận nhân sự), điện thoại: 02513.952138.
Trân trọng thông báo./.


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  1,465,244       1/792