Tuyển dụng

Đại Học Lạc Hồng  »  Liên kết khác  »  Tuyển dụng

NỘI DUNG

  Thông báo tuyển dụng nhân sự đợt 2, lần 4 năm 2020

  Hiện nay, Trường Đại học Lạc Hồng có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau:

  1. Giảng viên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, Khoa Đông phương học: 01 vị trí

  2. Giảng viên Khoa Công nghệ thông tin: 01 vị trí

  3. Chuyên viên Phòng Công tác sinh viên: 01 vị trí

  5. Nhân viên Phòng Quản trị thiết bị: 01 vị trí

  6. Nhân viên bảo vệ: 02 vị trí

  Các ứng viên có quan tâm vui lòng Click vào đây để biết thêm thông tin chi tiết. Các thông tin cần trao đổi thêm vui lòng liên hệ Phòng Hành chính - Tổ chức (Bộ phận nhân sự), điện thoại: 02513.952138.
  Trân trọng thông báo./.


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    1,263,921       1/195