Thông tin cần biết

Trung tâm Quan hệ DN & Hỗ trợ SV  »  Thông tin cần biết

Thông báo dành cho sinh viên đăng ký phỏng vấn công ty Baosteel

Các bạn đã đăng ký phỏng vấn công ty Baosteel vui lòng liên lạc gấp với TT đê biết lịch phòng vấn

Điện thoại: 0613.951347 (Cô Loan)