Thông tin cần biết

Trung tâm Quan hệ DN & Hỗ trợ SV  »  Thông tin cần biết

Thông báo thời gian phỏng vấn tại công ty Interwood

Các bạn sinh viên có tên trong danh sách sau vui lòng gửi CV qua địa chỉ email:  thai.na@interwoodvn.com   để biết thời gian tham dự phòng vấn

Vào đây xem danh sách

Chi tiết xin liên hệ: 0613.951347 gặp cô Loan