Thông tin cần biết

Trung tâm Quan hệ DN & Hỗ trợ SV  »  Thông tin cần biết

Thông báo lịch phỏng vấn sinh viên ngành, Điện, Điện tử, tự động ....

Công ty Sanyo đang có nhu cầu tuyển dụng sinh viên các ngành Điện, Điện tử, Tự động .......

Lịch phỏng vấn dự kiến: 29/03/2012 (thứ năm)

Sinh viên đã hoàn tất chương trình học các ngành trên vui lòng liên lạc gấp (trong ngày 27/03/2012) với Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp & Hỗ trợ sinh viên để đăng ký phỏng vấn

Điện thoại: 0613.951 347(gặp Cô Loan)