Thông tin cần biết

Trung tâm Quan hệ DN & Hỗ trợ SV  »  Thông tin cần biết

Thông báo thời gian phỏng vấn Công ty Sanyo (On Semiconductor)

Các bạn đã đăng ký phỏng vấn tại công ty Sanyo (On Semiconductor)

Có mặt lúc 7h00, thứ năm, ngày 29/03/2012 tại phòng B203 (Cơ sở 1)

Vào đây xem danh sách, nếu bạn nào chưa có tên trong danh sách trên vui lòng liên lạc gấp với Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp & HTSV để đăng ký

ĐT: 0613.951347