Thông tin cần biết

Trung tâm Quan hệ DN & Hỗ trợ SV  »  Thông tin cần biết

Thông báo dành cho các bạn Sv đăng ký Phỏng vấn tại Công ty Bảo hiểm Bưu Điện ĐN

Các bạn đã đăng ký phỏng vấn tại Công ty Bảo hiểm Bưu điện Đồng Nai có mặt tại công ty  vào sáng thứ 4, ngày 18/04/2012 lúc 08 giờ

Địa chỉ : R64-65 đường Võ Thị Sáu, phường Quyết thắng, BH

Điện thoại trực tiếp số 0613 949962 nhấn số nội bộ 19

Vào đây xem danh sách

Lưu ý: Bạn nào chưa đăng ký vui lòng liên lạc gấp với Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp & Hỗ trợ sinh viên gặp cô Loan (0613.951347)