Thông tin cần biết

Trung tâm Quan hệ DN & Hỗ trợ SV  »  Thông tin cần biết

Hội thảo về lớp học "kỹ năng mềm" miễn phí cho tất cả sinh viên ĐH Lạc Hồng

Trường Đại học Lạc Hồng phối hợp với công ty Prudential và Bộ Tài chính tổ chức lớp "Kỹ năng mềm" dành cho tất cả sinh viên Đại học Lạc Hồng có hộ khẩu Đồng Nai hoặc hộ khẩu KT3 tại Đồng Nai.

Để biết thêm chi tiết về lớp học mời các bạn tham gia buổi hội thảo lúc 14h00, ngày 18/5/2012 tại phòng B501

Lịch học lớp 01: Ngày thứ bảy, chủ nhật (19&20/5/2012), các buổi tối thứ 2;3;4;5 (21;22;23;24/5/2012)

Phòng học: B501 (áp dụng cho tất cả các buổi học)

Khi đăng ký sinh viên vui lòng nộp các giấy tờ tại mục 6.3 của bảng thông báo

Vào đây xem thông báo cụ thể