Thông tin cần biết

Trung tâm Quan hệ DN & Hỗ trợ SV  »  Thông tin cần biết

Hội thảo cơ hội việc làm do công ty Create Medic tổ chức tại Đại học Lạc Hồng

1. Thời gian tổ chức: 8h00, ngày 30/5/2012 (thứ tư)

2. Địa điểm: Phòng B203 (Cơ sở 1 - Đại học Lạc Hồng)

3. Đối tượng tham dự: Sinh viên tất cả các ngành kinh tế kỹ thuật biết tiếng Nhật (trừ sinh viên chuyên ngành Tiếng Nhật)

4. Đăng ký tại Trung tâm Quan hệ DN&HTSV - Đại học Lạc Hồng: 0613.951347 (Cô Loan)