Thông tin cần biết

Trung tâm Quan hệ DN & Hỗ trợ SV  »  Thông tin cần biết

Thông báo thời gian phỏng vấn công ty Nec/tokin

Thời gian: 9h00, ngày 13/6/2012 (Thứ tư)

Địa điểm: Phòng B305 (Cơ sở 1) - Đại học Lạc Hồng

Danh sách phỏng vấn

Lưu ý: sinh viên mang theo hồ sơ khi tham dự phỏng vấn, những sinh viên đã nộp hồ sơ cho Thầy Nhân ( Khoa Đậin tử) vui lòng gặp Cô Loan - tại trung tâm Quan hệ DN&HTSV để nhận lại HS. Tiếp tục nhận HS đến hết ngày 12/6/2012

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: 0613.951347 (Cô Loan)