Thông tin cần biết

Trung tâm Quan hệ DN & Hỗ trợ SV  »  Thông tin cần biết

Thông báo lịch phỏng vấn công ty Thụy Lâm

Các bạn đã đăng ký phỏng vấn tại công ty Thụy Lâm, vui lòng có mặt lúc 8h15, ngày 21/6/2012 (thứ 5) tại phòng B405 (cơ sở 1 - ĐH Lạc Hồng) để tham dự phỏng vấn.

Khi đi mang theo hồ sơ xin việc (bắt buộc có bảng điểm)

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: 0613.951347 (cô Loan)