Thông tin cần biết

Trung tâm Quan hệ DN & Hỗ trợ SV  »  Thông tin cần biết

Thông báo sinh viên khoa Hóa Pv công ty On semiconductor

Sinh viên đã đăng ký phỏng vấn tại công ty On semiconductor chuyên ngành Hóa

Các bạn đến Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên - Đại học Lạc Hồng để nhận lại Hồ sơ

Sáng mai đúng 8h00, ngày 23/10/2012 sinh viên có mặt tại công ty để tham dự phỏng vấn.

Địa chỉ: Khu công nghiệp Biên Hòa 2, Biên Hòa Đồng Nai

Chi tiết vui lòng liên hệ: 0613.951347 (gặp Cô Loan)