NCKH Cấp Tỉnh

Nghiên cứu khoa học  »  NCKH Cấp Tỉnh


Danh mục đề tài KH-CN cấp Tỉnh

STT Tên đề tài Thực hiện Năm Đơn vị
1 Nghiên cứu chế tạo thuốc bảo vệ thực vật xử lý bệnh nấm hồng trên cây cao su ở tỉnh Đồng nai bằng công nghệ Nano (Nano bạc và Nano kẽm)

PGS.TS Nguyễn Thị Phương Phong

ThS Cao Văn Dư

2011 Khoa CN Hóa-Thực phẩm

 


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  32,937       1/523