Quản lý sinh viên

Quản lý sinh viên

Khoa TC-NH thông báo DSSV đề nghị xét học bổng sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vượt khó trong học tập năm học 2011-2012

 

- Các sinh viên có tên trong danh sách đề nghị xét học bổng sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vượt khó trong học tập năm học 2011-2012 kiểm tra thông tin tại file đính kèm

- Nếu có sai sót vui lòng liên hệ văn phòng Khoa TC-NH (B201), cơ sở 1, trường Đại học Lạc Hồng để điều chỉnh thông tin trước ngày 27 tháng 10 năm 2012.

- Sau thời gian trên, Khoa TC-NH sẽ không giải quyết vấn đề này

Xem file đính kèm tại đây