Quản lý sinh viên

Quản lý sinh viên

Khoa TC-NH t/b nhận tiền học bổng "Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tập tốt năm học 2011-2012"

 

Xin mời các sinh viên cho tên trong danh sách nhận học bổng "Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tập tốt năm học 2011-2012" đến văn phòng Khoa TC-NH (Phòng B201) để nhận tiền học bổng vào ngày thứ hai 26/11/2012 và thứ ba ngày 27/11/2012 (trong giờ hành chính)

Danh sách sinh viên: xin xem file đính kèm