Quản lý sinh viên

Quản lý sinh viên

Khoa TCNH TB lịch thi lại lý thuyết GDQP lần 2 của khóa 2012

Khoa TCNH thông báo  đến sinh viên khóa 2012 lịch thi lại lý thuyết GDQP lần 2.

SV vui lòng đọc kỹ để biết ngày, giờ, phòng thi cụ thể

lịch thi lại GDQP