Quản lý sinh viên

Quản lý sinh viên

Khoa TCNH TB V\v học thực hành GDQP vào tháng 07/2013

Khoa TCNH thông báo về việc học thực hành Giáo Dục Quốc Phòng vào tháng 07/2013 đối với SV khóa 2012 và học lại.

SV vui lòng xem thông báo ở đường link bên dưới

http://lhu.edu.vn/232/20955/Ke-hoach-hoc-lich-hoc-GDQP-thang-7-2013.html